Structura CL

Comisii de Specialitate

  • COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODARIRE COMUNALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII ȘI COMERȚ
  • COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂȚENILOR
  • COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, ACTIVITȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

 

 

Consilieri Locali

Lista consilieri Gornet Cricov octombrie 2023

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.