Educatie si Invatamant

 

Şcoli Gimnaziale

Școala cu clasele I-IV din comuna Gornet-Cricov funcționează în 4 corpuri de clădiri. Localul în care își desfășoară activitatea clasele V-VIII, a fost construit în anul 1971 și care cuprinde 5 săli de clasă.
Colectivul didactic, este format din 6 profesori cu normă întreagă și 6 profesori cu norma parțială. Cadrele didactice manifestă dorința de formare continuă și perfecționare și sunt deschise spre noutățile reformei din domeniul învățământului, aplicând noul curriculum și urmăresc modernizarea actului de predare-învățare, prin orientarea lor spre capacității și atitudini, utilizând strategii particulare.
Baza materială este compusă din 9 săli de clasp, 1 laborator fizică-chimie, o bibliotecă cu aproximativ 2500 de volume, 4 calculatoare, 1 aparat multifuncțional format din scaner, imprimantă și copiator, 1 video proiector.

Școala colaborează foarte bine cu autoritățiile locale în ceea ce privește rapartizarea fondurilor necesare pentru întreținerea și repararea școlii, relațiile cu părinții elevilor sunt bune și întreținerea prin lectorale cu părinții, în care aceștia sunt informați permanent despre problemele școlii.
Școala stabilește legături cu organele de poliție în vederea asigurării siguranței elevilor, precum și pentru participarea cadrelor de poliție la orele de educație rutieră.
Școala colaborează cu medical circumscripției sanitare umane, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii și asigurarea asistenței medicale.

 

Grădiniţe

Grădinița cu program normal sat Coșerele, Comuna Gornet-Cricov

Grădinița cu program normal, sat Priseaca, comuna Gornet-Cricov

Grădinița cu program normal, sat Țărculești, comuna Gornet-Cricov

 

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.