Formulare

ACTE NECESARE SOLICITARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

 • Cerere - Declarație pe Propria Răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială)
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familier si veniturile acesteia, precum si bunurile mibile si imobile detinute. (FORMULAR TIP)
 • Acete de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei cu domiciliul in comuna Gura Vitioarei pentru care se solicita ajutorul (carte/buletin de identitate, carte de identitate provizorie, certificat de nastere pentru copii sub 14 ani) copii
 • Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de divort-copie.
 • Adeverinta/dovada de venit cu veniturile nete realizate de membrii familieiin luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de venit/somaj, cupon pensie/indemnizatie/alocatie dupa caz.
 • Adeverinta privind terenul agricol
 • Act de proprietate - copie
 • Dosar cu sina.

FORMULAR  ANCHETA SOCIALA

ACTE NECESARE privind alocatia pentru sustinerea familiei, conform Legii nr 227/2010 cu modificarile si completarile ulterioare

 • Cerere - Declaratie pe proprie raspundere acordare alocatie - formular tip
 • Ancheta sociala - formular tip 
 • Carte de identitate (original - copie) - pentru parinti/parinte singur si pentru tori copiii din familie care au carte de identitate cu domiciliul stabil/resedinta in con Maneciu
 • Certificat de nastere (original +copie) - pentru tori copiii aflati in intretinerea familiei
 • Certificat de casatorie (original + copie)
 • Livret de familie (original + copie) - completat la zi
 • Adeverinta scolara ( din care sa rezulte ca elevul nu repete anul scolar) - pt toti copiii de varsta scolara din familie
 • Adeverinta/dovada de venit cu veniturle nete realizate de mambrii familiei in luna anterioara depunerii cererii (adeverinta de venit/somaj, cupoane pensie/indemnizatie/alocatie, dupa caz)
 • Adeverinta privind veniturile supuse impozitului de venit - pentru tori membri majori ai familiei
 • Dosar cu sina

Observatii

Alte acte necesare, dupa caz

 • Certificat de incadrare in grad de invaliditate/handicap
 • Hotarare de instituire a plasamentului
 • Sentinta civila privind instituirea plasamentului/tutelei
 • Certificat de deces
 • Sentinta de divort/decadere din drepturile parintesti/declarare a disparitiei uneia din soti/arest preventiv al unuia din soti.

* Lista bunurilor ce conduc la excludere

Acte necesare ajutor social

 • Cerere
 • Buletin de identitate (B.I.)/Varte de identitate (C.I.) al titularului si a celorlati membri de familie trecuti de 14 ani (copie si original)
 • Certificat de nastere ale copiilor sub 14 ani (copie si original)
 • Certificate de casatorie, deces daca e cazul (originale si copii)
 • Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia
 • Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului potrivit legii, daca e cazul (original si copie)
 • Sentinta de divort definitiva, hotarare judecatoreasca, actualizata, privind obligatiile legala de intretinere (original si copie)
 • Adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr, persoanele apte de munca (sdica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita prin lege pentru pensionare)
 • Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de spreijin
 • Adeverinta cu salariu brut si net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca
 • Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap
 • Certificate eliberate de Administratia Financiara a orasului  Valeni de Munte din care sa rezulte veniturile realizate de membri familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege
 • Adeverinta de la Biroul Agricol ( Primarie)
 • Adeverinta eliberta de primaria de domiciliu (pentru membri familiei care au domiciliuk/resedinta temporara in alta localitate)
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati
 • Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA CRESTE COPIL

ACTE NECESARE PENTRU STIMULENT DE INSERTIE

 ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT

ACTE NECESARE VANZARII TERENURILOR DIN EXTRAVILANUL LOCALITATII 

OFERTA DE VANZARE TEREN PF

OFERTA DE VANZARE TEREN PJ

CERERE PENTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI PF

CERERE PENTRU AFISAREA OFERTEI DE VANZARE A TERENULUI PJ

COMUNICARE DE ACCEPTARE pentru afisarea ofertei de vanzare PF

COMUNICARE DE ACCEPTARE pentru afisarea ofertei de vanzare PJ

PROCEDURĂ DIVORȚ

CERERE DE DIVORȚ

ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Contact

                Comuna Gornet-Cricov
  Judetul Prahova
  Tel: 0344 880 193
  Fax 0344 880 195
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.